Partners

Het initiatief om het wereldrecord Grootste Levende Windmolen te willen vestigen, is een samenwerking van Project A15 en coöperatie WindpowerNijmegen. Het initiatief voor de wereldrecordpoging wordt gesteund door gemeente Nijmegen. Deelname aan de wereldrecordpoging kan ideaal gecombineerd worden met een bezoek aan festival de Oversteek dat het hele weekend van 4 en 5 oktober plaatsvindt. ProjectA15 is samen met WindpowerNijmegen één van de gasten tijdens festival De Oversteek op landgoed Doornik met ‘voor de wind’-activiteiten. De wereldrecordpoging voor de Grootste Levende Windmolen maakt geen onderdeel uit van het festivalterrein en is gratis aan deel te nemen / te bezoeken.

 

Project A15 is een initiatief van Milieudefensie en Natuur & Milieu, mede mogelijk dankzij de Nationale Postcode Loterij . Als onafhankelijke partij stimuleren ze o.a. dat er meer windmolens voor en door burgers langs de A15 komen. Op deze manier verandert de A15 in de eerste duurzame snelweg ter wereld, waar windmolens en zonnepanelen schone stroom opwekken voor elektrische (deel)auto’s.

projecta15

Coöperatie WindpowerNijmegen is initiatiefnemer  van Windpark Nijmegen-Betuwe, dat naar verwachting in 2016-2017 gebouwd kan worden. Het eigen vermogen voor de windmolens langs de A15 in Nijmegen-Noord zal worden opgebracht door enkele duizenden mensen, die vervolgens ook profiteren van de opbrengst.

windpark nijmegen-betuwe

Milieudefensie is één van de initiatiefnemers van Project A15. Sinds 1971 werkt Milieudefensie aan een duurzaam en eerlijk Nederland. Als we de aarde eerlijk met elkaar delen en niet meer nemen of vervuilen dan de aarde aan kan, varen we daar allemaal wel bij. Wijzelf, mensen elders op de wereld en onze kinderen en kleinkinderen.

milieudefensie_logo

Festival de Oversteek vindt plaats in het weekend van 4 en 5 oktober met 50 voorstellingen, voordrachten en concerten op 20 locaties langs de oevers en in de uiterwaarden van de Waal. Tickets zijn te verkrijgen via de website van het festival.

Logo FOS 14

Hover-Eye.nl maakt professionele luchtfoto’s en video’s, onder andere met drones. Professionele foto- en videografen verzorgen een schitterende opname bij elke gelegenheid. Foto- en videografie zijn twee belangrijke aspecten bij het registreren van een evenement. Veelal gebeurt dit vanaf de grond, maar Hover-Eye.nl laat zien dat luchtopnames een nieuwe dimensie aan foto- en videografie geeft.

Logo hover eye

 

Gemeente Nijmegen is enthousiast over de mogelijkheden van windenergie. Nijmegen wil in 2045 een energieneutrale stad zijn en daarvoor is het nodig dat er 50 procent minder energie gebruikt wordt en de rest van de energie duurzaam wordt opgewekt.

000-Altijd-Nijmegen

 

 

 

 

 

100% ZONNIG streeft naar een energieneutraal Nederland en levert daar haar bijdrage aan met zonnepanelen, zonneboilers en infrarood verwarming die zo min mogelijk opvallen. Zij zijn sterk in esthetisch maatwerk en het maximaliseren van de opbrengsten. Voor de wereldrecordpoging “Grootste Levende Windmolen” verzorgt 100% ZONNIG met een mobiele zonne-energiecentrale de elektriciteit voor de speakers.

logo-100-procent-zonnig

 

 

 

 

 


De Gelderse Natuur en Milieufederatie (gnmf)
 zet zich in voor een mooi en duurzaam Gelderland. Samen met honderd aangesloten organisaties en hun leden werken ze aan duurzame energie voor iedereen, natuur van Europees niveau en een prettige omgeving voor wie in Gelderland woont, werkt en recreëert.

Logo GNMF kleur HR